Naša spoločnosť GM plus, s.r.o. bola založená v roku 2001 za účelom  výroby pekárskych výrobkov a ich predaja konečnému  spotrebiteľovi.

Spoločnosť od vzniku až do 31.12.2005 sídlila v prenajatých priestoroch na ulici Partizánska v Detve, kde prevádzkovala  pekársku výrobu na jeden druh chleba. Neskôr sa od 01.01.2006 presťahovala z prenájmu do vlastnej  budovy na ulici Jesenského , Detva. Na trhu pôsobíme od roku 2001 za toto obdobie sme si dokázali zabezpečiť odbyt chleba a prešli sme aj na širší sortiment  pekárskych výrobkov, ktorý neustále stúpa. Našu spoločnosť je možné chrakterizovať ako riadne stabilizovaný podnik, ktorý má zabezpečené zdroje potrebné na samotný chod a na realizáciu drobných investičných projektov.

Snahou spoločnosti je neustále rozširovanie výroby, zvýšenie kvality výroby, z čoho vyplýva aj potreba znížiť energetickú náročnosť, skrátiť dobu výroby a zvýšiť efektivitu práce  a samozrejme predpokladom úspechu je kvalifikovaný personál, ktorý je nevyhnutný pre dosahovanie vysokej kvality služieb.

Všetky práva vyhradené , GM plus.sk © 2016 - 2016