Tento projekt je realizovaný s podporou Európskej únie

Projekt je spolufinancovaný z ERDF

Investícia do vašej budúcnosti


Miesto realizácie projektu: Jesenského 1, 962 12 Detva

Názov projektu: Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti GM plus,
s.r.o.


Stručný opis projektu: Predmetom projektu je nákup inovatívnej
technológie, ktorú predstavuje linka rožková, rotačná pec a umývačka
bedničiek.


Názov a sídlo prijímateľa: GM plus, s.r.o., Jesenského 1, 962 12 Detva

Dátum začatia realizácie projektu: 03/2015

Dátum ukončenia realizácie projektu: 06/2015

Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku: 197 829,00 EUR

..............

 

 

Všetky práva vyhradené , GM plus.sk © 2016 - 2016